Polityka Prywatności

Bartłomiej Zieliński jako właściciel strony internetowej www.latajacyczarodziej.pl korzysta z najlepszych praktyk i traktuje wszystkich użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Bezpieczeństwo danych to dla nas priorytet. Dane osobowe użytkowników wchodzących w jakiekolwiek interakcje z naszą witryną są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Polityka Prywatności określa zasady regulujące przetwarzanie informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.bionanopark.pl. Gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i dostosowywać naszą witrynę do wciąż zmieniających się oczekiwań. W tym celu zbieramy i przetwarzamy tylko niezbędne dane, również osobowe, użytkowników naszego serwisu. Nieprzydatne danę są natychmiast kasowane.

§1. Administrator Danych Osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Lexeris Bartłomiej Zieliński, ul. Sienkiewicza 85/ 87, 90-057 Łódź, NIP 725 174 80 53, właściciel marki Latający Czarodziej, który przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwane dalej RODO), ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych każdego użytkownika strony internetowej www.latajacyczarodziej.pl
 3. W sprawach związanych z danymi użytkownika i ich ochroną należy kontaktować się pod numerem telefonu 697797657 lub pod adresem e-mail: biuro@latajacyczarodziej.

 

§2. Rodzaj danych i warunki ich przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Zapewniamy takie systemy i sposoby działania, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej w tym podstron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, tak aby uczynić korzystanie ze strony jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla wszystkich użytkowników. Strona internetowa www.latajacyczarodziej.pl korzysta z usług Google Ads, Google Analitics, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag (Conversion Tracking). Narzędzia te zbierają przy użyciu plików cookies, anonimowe informacje o stronach serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego użytkowników i o nich samych. Strony internetowe partnerów Administratora, do których ewentualne odnośniki umieszczone są w serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. Podawanie danych jest dla użytkownika dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z witryny internetowej oraz oferty Administratora.
 3. Dane będą przetwarzane w konkretnych celach związanych wyłącznie z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.latajacyczarodziej.pl tj.: umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w szczególności w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych.
 4. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza stosowne przepisy.
 6. Administrator w oparciu o regulacje RODO uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:

·       Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;

·       Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

·       Gdy będzie to konieczne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

 1. Czas przechowywania danych:

·       Pliki cookies są przechowywane przez 30 dni od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika serwisu internetowego;

·       Dane analityczne są przechowywane w przypadku wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań ze strony użytkownika ograniczających udzieloną zgodę,

·       Pozostałe dane w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przechowywane są przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

 1. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników serwisu:

·       Co do zasady dane osobowe, o których mowa w niniejszej polityce prywatności nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim bez zgody użytkownika, jako właściciela tych danych.

·       Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora;

·       Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.

·       Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zdefiniowanych celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.latajacyczarodziej.pl

·       W witrynie, znajdują się “łącza” do portali społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Wraz z dostawcą danego łącza Administrator jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie łącza powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego łącza została użyta. Korzystanie z łącza jest dobrowolne, użycie łącza oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego łącza Państwo korzystają.

§3. Prawa przysługujące użytkownikom strony internetowej.

 

Każdy użytkownik strony internetowej www.latajacyczarodziej.pl ma prawo pełnej ingerencji w swoje dane osobowe, a w szczególności posiada uprawnienie do:

·       Żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

·       Żądania usunięcia określonych lub wszystkich swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;

·       Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);

·       Żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO);

·       Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);

·       Cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 7.3 RODO).

Poza powyższymi uprawnieniami, użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały podane przez użytkownika. Administrator w przypadku uzyskania informacji o cofnięciu zgody przez użytkownika, niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia przechowywanych danych.

 

§4. Polityka prywatności w zakresie plików cookies.

 

Serwis korzysta z plików cookies. Zebrane dane o ruchu na stronie służą do profilowania i targetowania reklam w serwisach zewnętrznych, takich jak Facebook, Google, Instagram czy YouTube. Są one oparte o nieszczegółowe kryteria, uniemożliwiające identyfikację pojedynczego użytkownika.

 

Pliki cookies:

 

Informacje o plikach cookies witryny www.latajacyczarodziej.

·       Pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych;

·       Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora tylko w celu obsługi serwisu internetowego, w tym, aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić mu strony serwisu w sposób dostosowany do jego potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki pozwalające na zrozumienie w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej;

·       Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych użytkowników;

·       Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę;

·       Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych zewnętrznych serwisów wymienionych na początku §4.

Logi serwera:

Logi serwera oznaczają pliki dziennika lub rejestr zdarzeń i jest to zapis informacji, utworzony w chronologicznej kolejności, o zdarzeniach i działaniach użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dodatkowo zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji klienta;
 • identyfikacja realizowana przez protokół http;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Są one wykorzystywane tylko dla celów administrowania serwerem przez zewnętrzną firmę zarządzającą serwerem stron internetowych.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik strony internetowej w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez używaną przez siebie przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat użytkownik może znaleźć wykorzystując opcję „Pomoc” w menu swojej przeglądarki lub odwiedzając witrynę http://www.aboutcookies.org/, gdzie wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Zablokowanie wszystkich tzw. „ciasteczek” może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej www.latajacyczarodziej.pl.

Poniżej prezentujemy skróty klawiszowe, które pozwolą użytkownikowi w prosty sposób wyczyścić pamięć podręczną najpopularniejszych przeglądarek:

 

 • Internet Explorer shift+F5;
 • Chrome ctrl+F5;
 • Safari cmd+alt+e;
 • Firefox ctrl+F5;
 • Opera ctrl+F5;
 • Safari (iOS) – ustawienia urządzenia iphone lub ipad – safari – wymaż historię i dane witryn.

 

§5. Polityka prywatności w zakresie formularzy kontaktowych.

 

Dane osobowe użytkownika w przypadku kontaktu poprzez jeden z dostępnych na stronie internetowej www.bionanopark.pl formularzy kontaktowych przetwarzane będą w celu przesłania informacji i nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Użytkownik posiada uprawnienia takie jak wskazane w §3 niniejszej Polityki Prywatności i wynikające z zapisów rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest dla użytkownika dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu, a tym samym współpracy.

Dane podane przez użytkownika w wiadomości są udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza oraz z treści wiadomości.